[LongFic] Understanding Love (ZhaoShi)

Title: Understanding Love

Author: Miêu Nhi

Status: Chắc là… sắp… xong… rồi… *nhìn trời*

Rating: PG-13

Pairing: Thái Chiếu x Trần Thu Thực (main)

Disclaimer: Họ thuộc về nhau, không thuộc về tôi

Category: đam mỹ, hiện đại đô thị, lãng mạn nhẹ nhàng thanh thuỷ văn

[Lời ngỏ:]

“Chỉ vừa ý một loại màu sắc, chỉ lưu luyến một nơi, chỉ để tâm một người…” (Bạch Ngọc Đường, ‘Quỷ hành thiên hạ’)

Khi tôi bảo mình thích kiến trúc kiểu Pháp, thích những điều xưa cũ, cậu ấy đột nhiên nói rằng, mới chưa chắc đã tốt, cũ cũng không hẳn là không tốt.

Trong thế giới của tôi tồn tại một người như thế này, vào giây phút tôi định buông tay, ngay chính lúc tôi muốn từ bỏ nhất thì người ấy xuất hiện.

Có những chuyện, không thể nói rõ được là tốt hay không tốt, cũng khó lòng chỉ ra nó đúng hoặc không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác.

Đem một người đặt vào trong tâm, có lẽ, chính là như vậy!

o.0.o

[Summary]

Giấc mộng tiến thực, là hiện thực không phải giấc mơ, cả hai đều không cần phải tỉnh lại!

o.0.o

[Chapter list]

Prologue

1  |  2  |  3 | 4 | 5

6 | 7 | 8 | 9 | 10

Advertisements

One thought on “[LongFic] Understanding Love (ZhaoShi)

  1. Pingback: [UL] Prologue | Memory Corner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s